Projektet

Projektet bygger på en nysgerrighed om, hvorvidt Midt- og Østjyske mindre og mellemstore virksomheder arbejder på grundlag af verdensmålene og hvilke muligheder der er for vidensdeling med andre virksomheder. Projektets problemformulering lyder derfor:

 

Hvordan arbejder udvalgte små og mellemstore Midt- og Østjyske produktionsvirksomheder med FN’s 17 verdensmål med henblik på at skabe konkurrencemæssige fordele?

 

Herunder undersøges følgende spørgsmål:

  1. Hvordan er kendskabet til FN's 17 verdensmål blandt lokale SMV'er?
  2. Arbejder virksomhederne med verdensmålene ud fra en hhv. proaktiv eller reaktiv tilgang?
  3. Hvordan arbejder virksomhederne med bæredygtighed til værdiskabelse fordelt på fire forskellige drivere (højtydende organisation, vækst, kapitalafkast og risikostyring)?
  4. Hvordan forventer virksomhederne, at bæredygtige tiltag vil skabe værdi for dem i fremtiden?
  5. Hvilke konkrete eksempler på "best-practice" i forhold til værdiskabelse i arbejdet med bæredygtighed findes der i Midt- og Østjylland?
  6. Hvordan anbefales virksomhederne at indarbejde bæredygtighed ifht. videre værdiskabelse?