Interviewede virksomheder i fase 2

Status

...på fase 2 virksomhederne

EN HØJTYDENDE ORGANISATION

 • ingen medarbejdere er særligt allokeret til arbejde
 • ikke formaliseret netværk eller partnerskaber
 • manglende viden om bæredygtighed
 • bæredygtighed ikke integreret i strategi eller organisationskultur

RISIKOSTYRING

 • afventer lovgivning
 • ens vilkår for alle
McKinsey's bæredygtighedskompas

McKinsey's bæredygtighedskompas

VÆKST

 • ingen kunder efterspørger bæredygtige løsninger
 • nye produkter skal først og fremmest dække kundens behov

KAPITALAFKAST

 • bæredygtighed betragtes som en omkostning
 • priserne på nye bæredygtige produkter forventes at være højere

Anbefalinger

til fase 2-virksomhederne

EN HØJTYDENDE ORG.
 • Ansættelse af medarbejdere med interesse i bæredygtighed
VÆKST
 • Udvikling af nye bæredygtige produktkoncepter
 • Udskil bæredygtige initiativer i et særskilt selskab, der udelukkende har fokus på bæredygtighed
KAPITALAFKAST
 • Udvikling af et nyt enkelt produkt
 • Ændring i produkt, materialer, emballage og produktion i en mere bæredygtig retning kan give besparelser på længere sigt
RISIKOSTYRING
 • Vær på forkant med lovgivning