Interviewede virksomheder som er i fase 3

Status

...på fase 3 virksomhederne

EN HØJTYDENDE ORGANISATION

 • arbejdet er hos CEO eller marketingchef
 • bæredygtighed ikke forankret i strategien
 • partnerskaber søges, hvor man mangler kompetencer

RISIKOSTYRING

 • ikke mål relateret mod verdensmålene
 • manglende afrapportering/dokumentation
McKinsey's bæredygtighedskompas

McKinsey's bæredygtighedskompas

VÆKST

 • det opleves i stigende grad, at kunder efterspørger bæredygtige produkter
 • bæredygtige enkelt-produkter er lanceret eller produktserier i pipeline

KAPITALAFKAST

 • optimering mod bæredygtige råmaterialer
 • optimering af produktionsproces
 • prisen på bæredygtige produkter er ikke øget
 • tilbageholdende med branding, evt pga greenwashing
 • tiltag med markedsføring af enkelte initiativer

Anbefalinger

til fase 3-virksomhederne

EN HØJTYDENDE ORG.
 • Forankring af verdensmålene i strategi og organisation
 • Indarbejdes i vision mhp. en tydelig positionering
 • Inddrage verdensmålene i dialogen ved opstart af nye samarbejder
VÆKST
 • Tænk cirkulært i stedet for lineært i nye produkter
KAPITALAFKAST
 • Brug bæredygtige initiativer kommercielt i markedsføring
 • Aktiv (re-)branding af virksomheden i relation til bæredygtighed
RISIKOSTYRING
 • Opstil mål i relation til verdensmålene
 • Dokumentation af indsatsen med det bæredygtige arbejde